Städdag!

Det är dags för höstens städdag! Tillsammans förbereder vi våra gemensamma uteplatser för kommande vinter. Krukorna ska bort, sandhinkar och snöskyfflar fram, med mera :)

Söndagen den 14 oktober kl 14:oo - 17:00

Om Du inte själv har möjlighet att delta, kanske Du kan skicka barn eller barnbarn?

Som vanligt serveras något lätt att förtära i vår gemensamma Lokal i 59:an efter väl uträttat arbete!

Välkomna!

Styrelsen Deimos

Nya hyresavgifter för p-platser, carport, garage och extra förråd

Från och med den 1 oktober 2018 kommer de nya hyresavgifterna per månad att vara:

  • Garage: 400 kr
  • Carport: 200 kr
  • P-plats med el: 120 kr
  • P-plats utan el: 55 kr
  • Förråd: se lista som i vecka 35 skickades ut till postboxarna

Vi håller på att uppdatera registret för uthyrning av extra förråd och inventera eventuella outnyttjade källarutrymmen. Samtidigt märker vi upp dom med en beteckning för att det skall vara lättare att hantera. Vi ber er som hyr ett extra förråd att uppmärksamma detta, kontakta oss på styrelsetelefonen 073-837 99 00 eller styrelsen@brfdeimos.se och meddela vilken beteckning ni har fått senast den 1 oktober 2018. På så vis säkerställer vi att det är korrekt i våra register. Om det sedan finns låsta utrymmen som ingen gjort anspråk på så kommer vi att behöva låsa upp de.

För de medlemmar som önskar hyra ett extra förrådsutrymme - anmäl detta till styrelsen så ordnar vi en kölista. Gäller självklart också alla typer av P-platser och garage som tidigare.

 

Sommarhälsningar!

Vi i styrelsen önskar alla i Brf Deimos en trevlig och avkopplande sommar. Vi vill också passa på att informera om vad som händer i föreningen.

Först och främst slår vi ett slag för den nyrenoverade gemensamhets-lokalen i 59:an. Där har blivit riktigt trevlig och fräscht med nytt kök, toa och dusch. Passa på och boka om ni har gäster som kommer och hälsar på i sommar. Priset är 300 kr per dygn.

Som ni säkert uppmärksammat ser MurBruket över fasaderna och bättrar på dekormålningen vid entréerna. Jobbet blir klart inom kort.

Efter en något trög start har Råums Maskin & Fastighet fått bra stil på utemiljön.  Hålorna i gräsmattan framför allt mellan hus 57 och 59 ska fyllas igen och platt-gångarna justeras där underlaget sjunkit undan.

För att stärka ekonomin, med tanke på framtida underhållsbehov, har avgifterna justerats från 1 juli enligt beslut på årsmötet. Vi håller också på och se över hyressättningen för extra källarförråd, P-platser, carportar och garage. Här kommer en justering att ske från 1 oktober. Mer information om detta inom kort. Diskussioner har också påbörjats med externa hyresgäster om nya hyresavtal med marknadsmässiga hyresnivåer. Förhoppningen är att en överenskommelse om nya avtal skall bli klart under hösten.

Vidare har vi flyttat trädgårdsförrådet till gamla soprummet i 57B, vilket gör att garaget som nyttjats tidigare, kan hyras ut och generera en intäkt till föreningen. Låscylindern från garaget har flyttats till dörren längst in i källarkorridoren vid tvättstugan. Alla lägenhetsnycklar ger då tillgång till förrådet precis som tidigare.

Energikartläggningen är på gång och där hoppas vi förstås att vi får goda idéer om var vi kan spara energi (och kostnader).

Vår redovisningsekonom Anette Hedbern önskar att ni som fortfarande inte anmält er till autogiro ska göra det snarast. Ett starkt önskemål är också om ni fortfarande får avierna på papper, ska anmäla en epost-adress, för att hon ska kunna mejla istället. Detta sparar papper, arbetstid och därmed kostnader för oss.

Lennart — Eva — Björn — Madelene — Anita — Daniel

Extra föreningsstämma!

Vid årsstämman earlier this year, decisions were taken on new updated statutes. According to bostadsrättslagen krävs att vi vid en extra stämma gör en andra omröstning för att få de nya stadgarna att träda i kraft.

Tisdagen den 22 maj 2018 är alla medlemmar välkomna till vårt gemensamma lokal i 59: e!

Efter en kort dagordning med ny omröstning visas de nya ombyggda lokalerna med mingel, cider och lite tilltugg!

Välkomna!

Syrelsen - Brf.Deimos

Föreningens stadgar

Föreningens stadgar finns nu för nedladdning via hemsidan, man kan antingen hitta dem genom att klicka på Info till Bostadsrättsinnehavare följt av Föreningens stadgar. Alternativt går de ladda hem direkt på följande länk:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/kcon/Stadgar+Deimos.pdf

Mvh,
Styrelsen - Brf Deimos

Datum för årsstämma bokad!

Datum för årstämman 2018 är bokat till följande datum:

Söndagen den 25e Mars kl 15.00

Årsstämman är ett viktigt forum för alla boende att kunna ställa frågor till styrelsen, att få ta del av nyheter som skett under året och ha möjlighet att påverka. Styrelsen vill därför varmt uppmana alla boende att försöka medverka på stämman.

Kallelse med mer information samt handlingar kommer gå ut senast 2 veckor innan stämman.

Mvh,
Styrelsen - Brf Deimos

Decemberuppdatering

Tiden går fort, vi är inne i December och Julen är runt hörnet. Vintermörkret har Sverige i ett hårt grepp, och många går nog och önskar sig lite sol och värme. I skrivande stund har vi exakt 10 dagar kvar till vintersolståndet, efter det börjar vi äntligen gå mot varmare och ljusare tider.

Trots höst och vintermörker har Styrelsen inte lagt på latsidan, mycket har hänt sen sommaren:

* Projektet för byte av källarfönster är färdigt, och styrelsen kan konstatera att resultatet blev riktigt bra, samarbetet med vald leverantör har funkat kanonfint. Arbete kommer nu påbörjas för att kika på uppfräschning av källarutrymmen i alla hus samt den hyrbara lokalen i 59'an. Tanken är att köket ska renoveras och våtutrymmen ska göras iordning med dusch, detta efter önskemål ifrån boende i vår förening.

* Styrelsen har under hösten gjort en upphandling av fastighetskötseln. Avtalet med befintlig leverantör var gammalt och behövde förnyas, då passade man på att ta in offerter från ett antal leverantörer. Offerter mottogs från 5st leverantörer, närmare intervjuer fördes med 2 av företagen. Efter noga utvärdering föll valet på Råums Maskin, som påvisade en hög seriösitet i sitt anbud och hade ett attraktivt pris. Byte av leverantör kommer att ske vid årsskiftet.

* Styrelsen vill även passa på att uppmana medlemmar som ännu inte gått över till autogiro att fundera över detta. Med autogiro så dras avgiften varje månad per automatik, och man behöver således inte krångla med att manuellt fylla i betalning. Hanteringen via autogiro underlättar även för styrelsen, och dessutom sänker föreningens kostnader då det minskar arbetsbördan som behöver läggas ut på extern part.

Vill ni ha mer information om autogiro så går det alldeles utmärkt att kontakta styrelsen på:

Telefon: 073-837 99 00
Epost: styrelsen@brfdeimos.se

Mvh,
Styrelsen - Brf Deimos

Problem att få in TV kanaler

Teracom kommer idag göra en förändring i det marksända TV-nätet som kan komma att påverka våra medlemmar.

Om ni får problem att få in TV-kanaler ber vi er att göra en ny kanalsökning på er TV, då borde kanalerna dyka upp igen.

Har ni vidare problem ber vi er kontakta er TV-leverantör.

Mvh,
Styrelsen - Brf Deimos